Inwestor zastępczy Nadzory budowlane Projektowanie

kontrol projekt

Inwestor Zastępczy

Firma KontrolProjekt oferuje usługę Inwestora Zastępczego dla realizowanych przez Państwo inwestycji budowlanych. Usługa polega na kompleksowym zarządzaniu w Imieniu Inwestora procesem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz dbałością o interesy Inwestora w czasie projektowania i realizacji obiektu budowlanego. Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę inwestycji i skierowana jest do osób prywatnych (planujących budowę  np. domu ),  firm, instytucji.

Nasza oferta stanowi między innymi alternatywę dla oferty firm deweloperskich. Inwestor nie jest skazany na lokalizacje i typ budynku oferowany przez dewelopera. Zlecając usługę naszej firmie  Inwestor realizuje budynek w wybranym przez siebie kształcie i lokalizacji, nie angażując własnego czasu.

Zakres oferowanej usługi:

 • opracowanie koncepcji inwestycji - analiza wykonalności inwestycji pod względem technicznym i formalno prawnym
 • fachowe doradztwo, konsultacje dla Inwestora
 • przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów do wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeśli, brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • reprezentowanie Inwestora przed organami administracyjnymi i osobami fizycznymi we wszelkich sprawach związanych uzyskiwaniem niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, pozwoleń, decyzji
 • dokonanie wyboru firmy i udział w negocjacjach umowy dla opracowania dokumentacji projektowej
 • weryfikacja dokumentacji technicznej i kosztorysowej
 • skompletowanie i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę
 • przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy/wykonawców robót budowlanych
 • przygotowanie projektu umowy i udział w negocjacjach treści umowy z wykonawcą robót budowlanych
  (Umowa podpisywana bezpośrednio między Inwestorem a Wykonawcą robót budowlanych)
 • zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • przygotowanie i przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz z kompletną dokumentacją;
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • informowanie Inwestora o przebiegu i postępie inwestycji
 • przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych dla wykonawcy robót
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji do odbioru końcowego
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • końcowe rozliczenie kosztów inwestycji
 • obsługa okresu gwarancyjnego


Jesteśmy elastyczni co do zakresu i formy oferowanej usługi, oraz otwarci na oczekiwania Inwestora.

Korzystanie ze strony oznacza zgodą na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. AKCEPTUJĘ