Inwestor zastępczy Nadzory budowlane Projektowanie

kontrol projekt

Przeglądy Techniczne/ Okresowe Budynków

Zgodnie z Art.  62 Ustawy Prawo Budowlane  obiekty budowlane powinny być poddawane w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli:
 
1)   Co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu  w szczególności:  
 • elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych oraz elementy ścian zewnętrznych,
 • balustrady loggii i balkonów,
 • urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • pokrycie dachów i daszków okapowych,
 • odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich,
b)  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
c)  instalacji gazowych  obejmującej min.  sprawdzenie:
 • szczelności połączeń i zaworów
 • szczelności urządzeń gazowych
 • oceny mocowania przewodów instalacji gazowej
 • oceny stanu powłoki antykorozyjnej   
d)  przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
e)  instalacji centralnego ogrzewania
f)   instalacji ciepłej i zimnej wody
g)  zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku
h)  przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku
 
2)   Co najmniej raz na 5 lat, polegającej na:
 • sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 
Kontrolę stanu technicznego budynków  o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 w zakresie, o którym mowa w pkt 1 należy przeprowadzać  co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada,
 
W myśl postanowień  Art.  62 Ustawy Prawo Budowlane  właściciele  i zarządcy budynków  mieszkalnych jednorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli rocznej w zakresie instalacji gazowej i przewodów kominowych  oraz przeprowadzania kontroli pięcioletniej.
  

 

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodą na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. AKCEPTUJĘ